Кафедра конструювання верстатів та машин

Печать

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"
Освітня программа "Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів і машин"
Спеціалізація кафедри:
"Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів і машин"
 
Кафедра готує висококваліфікованих кострукторів - механіків по спеціальності 131 "Прикладна механіка" за єдиною в КПІ ім. І. Сікорського спеціалізаціею "Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів і машин" 
Обєкти компьютерного конструювання :

⦁ Металорізальні верстати

⦁ Промислові роботи

 

⦁ Будівельні машини

 ⦁ Дорожні машини

 

 ⦁ Вузли автомобілів

 ⦁ Агрегати літаків

 ⦁ Нафтове та газове обладнання 

 

 ⦁ Підйомно транспорте обладнання  
Студента за спеціалізацією  "Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин" ми навчимо:
⦁ методам автоматизованого проектування в системах CAD, CAM, CAE;
⦁ комп'ютерному конструюванню з використанням програмного продукту Autodesk Inventor;
⦁ практично реалізовувати власні технічні розробоки із застосуванням сучасного програмного забезпечення AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, ADEM;
⦁ досліджувати технічні системи та процеси методами математичного моделювання з використанням математичних пакетів MathCAD, MATLAB;
⦁ як отримати на свою ідею чи конструкторську розробку патент,  способам захисту та комерційної реалізації.