1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
шаблоны joomla 2.5 здесь

Чiкiн Сергій Вікторович

Посада доцент
Наковий ступінь кандидат технічних наук 
Вчене звання  доцент
Телефон (044) 204-94-61
Особиста сторінка

intellect.kvm.kpi.ua/profile/hsv22

Елктронна пошта

•Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду•

Дисципліни

Список наукових та навчально-методичних праць

 

 

СПИСОК

 

наукових та навчально-методичних праць

 

доцента кафедри конструювання верстатів та машин

 

ЧІКІНА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА

 

за 2012-2016 роки

 

№ п.п

Назви раць

Храктер праці

Вихідні дані

Обсяг у сторінках

Співавтори

1

2

3

4

5

6

М О Н О Г Р А Ф І Я,   Н А В Ч А Л Ь Н І   В И Д А Н Н Я

1.       

Правове регулювання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Збірка нормативно-правових актів та витягів з них

Ел. вид.

Електронний ресурс] : навчальне

видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В.Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана,  Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2191

209 с.

-

2.       

Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого господарського суду України

Ел. вид.

 [Електронний ресурс] : навчальне

видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд.

С. В.Чікін, О. А.Фоя. –

Електронні текстові дані

(1 файл: 2,07 Мбайт). –

Київ, 2012. –

Назва з

екрана, Режим доступу: 

http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2190

335 с.

Фоя О.А.

3.       

Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативно-правових актів та витягів з них

Ел. вид.

[Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ «КПІ» ; упоряд. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. – Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2457

179 с.

-

СТАТТІ

4.       

Право інтелектуальної власності на кінофільми радянських часів за сучасних умов

Друк.

Інтелектуальна власність,

2012, № 4, с. 24 - 30

7

Ахмадуліна З.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

5.       

Кінематоргафічний твір радянського періоду – обєкт права інтелектуальної власності

Друк.

Матеріали міжвузівської

науково-практичної

конференції (31 березня 2012 р.),

К.: У-т «Крок», 2012. – с. 5 - 7

3

Ахмадуліна З.Р.

6.       

Обовязок розголошення комерційної таємниці на вимогу субєкта владних повноважень

Ел. вид. на CD

Матеріали міжвузівської

науково-практичної

конференції (21 травня 2014 р.),

К.: У-т «Крок», 2014. – с. 40 - 44

5

-

7.       

Розголошення комерційної таємниці на вимогу органу державної влади

Друк.

Информационные

технологии и безопасность.

Материалы XV

Международной

научно-практической конференции

НТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН

Украины, 2015. – 250 с. – с. 230-236

7

-

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

8.       

Методичні вказівки та контрольні завдання з кредитного модуля (дисципліни) «Динаміка верстатів» для студентів Механіко-машинобудівного інституту спеціальності 7. 05050301 та 8. 05050301 «Металорізальні верстати та системи» напрямку підготовки 6. 05050301 «Інженерна механіка» всіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Шишкін , С. В. Чикін, О. В. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 321 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013.

 

Ел. вид.

Електронний ресурс.

Режим

доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2373

24 с.

В. М. Шишкін,

О. В. Шевченко

9.       

Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни (кредитного модуля) «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 592 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2374

46 с.

-

10.   

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення індивідуального семестрового завдання (реферату) з дисциплін (кредитних модулів) «Управління інтелектуальною власністю» та «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 274 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6868

27 с

-

11.   

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) «Інтелектуальна власність» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» спеціальностей 7.05080301, 8.05080301 «Електронні прилади та пристрої», 7.05090201, 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби», 7.05080301, 8.05080301 «Акустичні засоби та системи» та 7.05080102, 8.05080102 «Фізична та біомедична електроніка» факультету електроніки всіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,10 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6869

31 с.

-

12.   

Методичні рекомендації щодо підготовки до модульних та залікових контрольних робіт з дисципліни (кредитного модуля) «УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 8.18010011 / 7.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» / Укл. С.В. Чікін. – К.: ММІ НТУУ «КПІ» (електронне видання), 2014, - 13 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8791

13

-

13.   

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення магістерської дисертації (дипломної роботи) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» / Укл. С.В. Чікін. – К.: ММІ НТУУ «КПІ» (електронне видання), 2014, - 31 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8776

31

-

14.   

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» / Укл. С.В. Чікін. – К.: ММІ НТУУ «КПІ» (електронне видання), 2014, - 50 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8777

50

-

15.   

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсового проекту з дисциплін «МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ», «МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА ОБЛАДНАННЯ АВМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА» та «КОНСТРУЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛООБРОБНИХ ЦЕХІВ» для студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму «6.050503 Машинобудування» професійного спрямування «Металорізальні верстати і системи» та «Інструментальне виробництво» і освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст/магістр» напряму «6.050502 Інженерна механіка» по спеціальності 7.05050201 / 8.05050201 «Технологія машинобудування»  денної та заочної форми навчання / Укл. І.І. Верба, С.В. Чікін. – К.: ММІ НТУУ «КПІ» (електронне видання), 2014, - 34 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8792

34

Верба І.І.

16.   

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та підготовки до модульних та залікових контрольних робіт з кредитного модуля «МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА ОБЛАДНАННЯ АВМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА - 2» для студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму «6.050503 Машинобудування» професійного спрямування «Інструментальне виробництво»  денної форми навчання / Укл. С.В. Чікін. – К.: ММІ НТУУ «КПІ» (електронне видання), 2014, - 16 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8778

16

-

17.   

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та підготовки до модульних та залікових контрольних робіт студентів з дисципліни (кредитного модуля) «ПАТЕНТОЗНАВСТВО та АВТОРСЬКЕ ПРАВО» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» всіх

напрямків підготовки всіх спеціальностей ІТС, ФЕЛ, ФЕА, ФБТ денної форми навчання / Укл. С.В. Чікін. – К.: ММІ НТУУ «КПІ» (електронне видання), 2014, - 31 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8787

31

-

18.   

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисциплін «Металорізальні верстати», «Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва» та «Конструювання обладнання металообробних цехів» для студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.050503 «Машинобудування» професійного спрямування «Металорізальні верстати і системи» та «Інструментальне виробництво» і освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст/магістр» напряму 6.050502 «Інженерна механіка» по спеціальності 7.05050201 / 8.05050201 «Технологія машинобудування» денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. І. Верба, С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 940 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 57 с.

Ел. вид.

Електронний ресурс. Режим доступу:

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/10706

57

Верба І.І.

 

 

 

Розсилки

Нова інформація

Конференція
04.03.2019 | 
Міністерство освіти і науки України Міністерство економічного розвитку та торгівлі України Науково-дослідний... Read more...
вітання
01.02.2019 | 
Шановні наші випускники – магістри 2019 року! Колектив кафедри Конструювання верстатів... Read more...
Гуртки
14.01.2019 | 
Гуртки на кафедрі 1. Науковий гурток «Верстат» Науковий керівник ... Read more...
Захист
13.11.2018 | 
Захист магістерських дисертацій на кафедрі конструювання верстатів та машин гр. МВ... Read more...
Екскурсія
03.10.2018 | 
Унікальна пропозиція тільки для студенток КПІ! Запрошуємо тебе... Read more...
Joomla! Україна

Відвідування сайту


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1033
mod_vvisit_counterВчора1682
mod_vvisit_counterЦього тижня2715
mod_vvisit_counterМинулого тижня11344
mod_vvisit_counterЦього місяця31583
mod_vvisit_counterМинулого місяця33376
mod_vvisit_counterВсього806067

На сайті (за останні 20 хв.): 16
Ваш IP: 3.83.192.109
Зараз: 2019-08-20 15:24

Heidenhain

  • •Банер•