1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
шаблоны joomla 2.5 здесь

Навчальна література

•There are no translations available.•

Для спеціальності "Металорізальні верстати та системи"

 1. Методические указания и контрольные задания по курсу "Металлорежущие станки" для студентов специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" заочного факультета / Сост. Ю.Н. Кузнецов, В.М. Гурко, В.И. Романов. - К.: КПИ, 1987. - 56 с. (№7) - завантажити...
 2. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу "Металлорежущие станки" для студентов специальности 0501 / Сост. Ю.Н. Кузнецов, И.Г. Федоренко, И.И. Верба. - К.: КПИ, 1988. - 80 с. (№38) - завантажити...
 3. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Металлорежущие станки" для студентов заочного, вечернего и дневного обучения специальности 0501 / Сост. В.И. Романов. - К.: КПИ, 1981. - 60 с. (№10) - завантажити...
 4. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Металлорежущие станки" для студентов заочного факультета специальности "Технология машиностроения" и "Металлорежущие станки и инструменты" / Сост. Л.Г. Лубенец, В.М. Гурко, И.И. Верба, С.В. Чикин. - К.: КПИ, 1989. - 60 с. (№45) - завантажити...
 5. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Металлорежущие станки". Раздел "Конструкция, кинематика и настройка металлорежущих станков" / Сост. Ю.Н. Кузнецов, И.А. Иванюк. - К.: КПИ, 1987. - 48 с. (№11) - завантажити...
 6. Методические указания к самостоятельным работам по курсу "Металлорежущие станки", раздел "Расчет и конструирование станков" для студентов специальности 1202 - "Металлорежущие станки и инструменты" / Сост. И.И. Верба, И.Г. Федоренко, С.В. Чикин. - К.: КПИ, 1989. - 52 с. (№49) - завантажити...
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів напрямку підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" / Уклад. О.В. Самойленко, Ю.В. Єлісеєв. – К.: НТУУ "КПІ", 2011. – 50 с. - завантажити...
 8. Методичні вказівки та контрольні завдання з кредитного модуля (дисципліни) "Динаміка верстатів" для студентів Механіко-машинобудівного інституту спеціальності 7.05050301 та 8.05050301 "Металорізальні верстати та системи" напрямку підготовки 6. 05050301 "Інженерна механіка" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ" ; уклад. В.М. Шишкін , С.В. Чикін, О.В. Шевченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 321 Кбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2013. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 9. Проектирование приводов металлоежущих станков. Методические указания по курсу "Металлорежущие станки" для студентов специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". Ч. 2 / Сост. И.Г. Федоренко. - К.: КПИ, 1986. - 68 с. (№30) - завантажити...
 10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання та оформлення курсового проекту з дисциплін «МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ», «МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА ОБЛАДНАННЯ АВМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА» та «КОНСТРУЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛООБРОБНИХ ЦЕХІВ». Верба І.І., Чікін С.В. ММІ НТУУ «КПІ», 2014 завантажити 

Для спеціальності "Інтелектуальна власність"

 

 1. Основи інтелектуальної власності. Верба, І. І. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,20 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013.Завантажити на сайті НТУУ "КПІ"  Завантажити
 2. Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого господарського суду України [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ "КПІ" ; упоряд. С. В.Чікін, О. А.Фоя. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ, 2012. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 3. Менеджмент якості та підтвердження відповідності. Нормативна термінологія та визначення : термінологічний словник [Електронний ресурс] / В. М. Шишкін, С. В. Чікін, Н. В. Ларіна ; ред. І. І. Верба ; НТУУ "КПІ". – Електронні текстові дані (1 файл: 3,74 Мбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Набуття прав інтелектуальної власності". Частина 2: "Набуття прав на промисловий зразок та торговельну марку, державна реєстрація авторського права" для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 "Інтелектуальна власність" та магістр 8.18010011 "Інтелектуальна власність" [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ" ; уклад. А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,18 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Набуття прав інтелектуальної власності". Частина 1: "Загальні вимоги до курсової роботи та набуття прав на винахід (корисну модель)" для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 "Інтелектуальна власність" та магістр 8.18010011 "Інтелектуальна власність" [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ" ; уклад. А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин. - Електронні текстові дані (1 файл: 870 Кбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Підтвердження відповідності об''єктів промислової власності" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" для спеціальності 7.18010011 "Інтелектуальна власність" [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ" ; уклад. В. М. Шишкін, А. С. Ромашко, О. М. Кравець [та ін.].– Електронні текстові дані (1 файл: 1,00 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2012. -завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 7. Методичні рекомендації щодо виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни (кредитного модуля) "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 592 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 8. Методичні рекомендації щодо організації та проведення науково-дослідницької та педагогічної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. М.А. Новік, С.В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 278 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011 - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 9. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення семінарських та практичних занять з дисципліни (кредитного модуля) "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 148 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 10. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення семінарських та практичних занять з дисципліни (кредитного модуля) "Управління інтелектуальною власністю" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 284 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 11. Методичні рекомендації щодо практичної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Державне регулювання в сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / Укл. А.Ю. Бєляєва. – К.: ММІ НТУУ "КПІ" (електронне видання), 2012. - 29 с. - завантажити...
 12. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Управління інтелектуальною власністю". Частина 4в: "Управління об’єктами права інтелектуальної власності. Управління процесом розпорядження прав на ОПІВ. Управління процесом захисту прав на ОПІВ" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 432 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 13. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Державне регулювання в сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / Укл. А.Ю. Бєляєва. – К.: ММІ НТУУ "КПІ" (електронне видання), 2012. - 55 с. - завантажити...
 14. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 148 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 15. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Управління інтелектуальною власністю" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії". Частина 1: "Основи управління" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 278 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 16. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Управління інтелектуальною власністю". Частина 2: "Управління знаннями" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 374 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 17. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Управління інтелектуальною власністю". Частина 3: "Управління інформацією" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 18. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Управління інтелектуальною власністю". Частина 4а: "Управління об’єктами права інтелектуальної власності. Призначення ОПІВ та принципи управління ними. Управління ОПІВ на стадії розробки інноваційної продукції" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 526 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 19. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни (кредитного модуля) "Управління інтелектуальною власністю". Частина 4б: "Управління об’єктами права інтелектуальної власності. Управління ОПІВ на стадії набуття прав. Управління процесом використання прав на ОПІВ" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями 7.18010011 (7.000002) і 8.18010011 (8.000002) "Інтелектуальна власність" напрямку підготовки "Специфічні категорії" / НТУУ "КПІ" ; уклад. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 624 Кбайт). – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. -завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 20. Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ "КПІ" ; упоряд. С. В. Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2012. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 21. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. І. Верба, В. О. Коваль ; за ред. С. В. Чікіна ; НТУУ «КПІ». – 2-ге вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,20 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2013. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 22. Патентознавство та авторське право [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів-магістрантів усіх спеціальностей / НТУУ "КПІ" ; уклад. А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,41 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2012. – завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 23. Правове регулювання розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Збірка нормативно-правових актів та витягів з них [Електронний ресурс] : навчальне видання / НТУУ "КПІ" ; упоряд. С. В.Чікін. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,26 Мбайт). – Київ, 2012. - завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 24. Практикум з дисципліни "Патентознавство та авторське право" для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності "Інтелектуальна власність" [Електронний ресурс] / А. С. Ромашко, О. М. Кравець, О. В. Литвин ; НТУУ "КПІ". – Електронні текстові дані (1 файл: 2,72 Мбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2013. – завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 25. Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода ; НТУУ "КПІ". – Електронні текстові дані (1 файл: 909 Кбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2013. – 160 с. – завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 26. Текст лекцій з дисципліни "Набуття прав інтелектуальної власності". Частина 1. "Набуття прав на винахід (корисну модель)" для спеціальностей ОКХ спеціаліст 7.18010011 "Інтелектуальна власність" та магістр 8.18010011 "Інтелектуальна власність" [Електронний ресурс] / НТУУ "КПІ" ; уклад. А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 796 Кбайт). – Київ: НТУУ "КПІ", 2012. – завантажити з мережі НТУУ "КПІ"...
 27. Ромашко А.С. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: Навч. посіб. / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода. – Вид.2-ге переробл. та доповн. [Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2015. – 186. Завантажити
 28. Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг: Навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. – [Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2016. – 170. - завантажити
 29. Менеджмент якості та підтвердження відповідності. Нормативна тер-мінологія та визначення: Термінологічний словник/ Шишкін В.М., Чікін С.В. - К.: НТУУ «КПІ», 2017. завантажити

Розсилки

New information

Конференція
04.03.2019 | 
•There are no translations available.•Міністерство освіти і науки України Міністерство економічного... Read more...
вітання
01.02.2019 | 
•There are no translations available.•Шановні наші випускники – магістри 2019... Read more...
Гуртки
14.01.2019 | 
•There are no translations available.•Гуртки на кафедрі 1. Науковий гурток ... Read more...
Захист
13.11.2018 | 
•There are no translations available.•Захист магістерських дисертацій на кафедрі конструювання... Read more...
Екскурсія
03.10.2018 | 
•There are no translations available.•Унікальна пропозиція тільки для студенток КПІ!... Read more...
Joomla! Україна

Visiting of the site


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday1190
mod_vvisit_counterThis week3694
mod_vvisit_counterLast week9224
mod_vvisit_counterThis month28652
mod_vvisit_counterLast month35167
mod_vvisit_counterAll883232

Online (20 minutes ago): 14
Your IP: 34.204.191.31
,
Now is: 2019-10-24 02:34

Heidenhain

 • •Banner•