1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
шаблоны joomla 2.5 здесь

Струтинський Василь Борисович

Струтинський Василь Борисович

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України

Особиста сторінка: intellect.kvm.kpi.ua/profile/svb3

Викладає дисципліни:

• Теорія автоматичного керування
• Основи математичного моделювання
• Математичне моделювання систем і процесів (питання до екзаменуекзаменаційні білети
• Математичне моделювання МРВ
• Гідропневмоавтоматика

    В 1979 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук,
з 02.1985р.-1992р.р. старший науковий співробітник, в. о. доцента, в. о., професора, в. о. завідувача кафедри НТУУ "КПІ",
з 06.1992 р. по теперішній час завідувач кафедри конструювання верстатів і машин,
в 1989 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.

Наукові інтереси: один із провідних фахівців України в галузі механіки.

Напрями науково-технічної діяльності:
    Розробка методів математичного моделювання робочих процесів в системах металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин.
    Теоретичні та експериментальні дослідження на основі методів імітаційного математичного моделювання систем металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин.
    Розробка теорії проектування окремих модулів систем металорізальних верстатів та іншого технологічного обладнання.

Автор: близько 500 друкованих праць, в тому числі 7 підручників, 12 монографій та 50 винаходів.

Основні публікації:

Підручники:

1 Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів і систем. Підручник. / В.Б. Струтинський, А.М. Гуржій, В.С. Кривцов. Х.: Нац. аерокосм.ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2011. – 672 с. p1  m1  m1
2 Струтинський В. Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки. Підручник. / В.Б.Струтинський. ЖТТІ, 2001. – 611 с. p2  m1 m1m1
3 Струтинський В. Б. Тензорні математичні моделі процесів та систем Підручник. / В.Б.Струтинський. Житомир: ЖДТУ, 2005. – 635 с. p3 m1


pi11. Калмиков М.О. Оздоблювально-абразивні методи обробки: підручник. / М.О.Калмиков, В.Б.Струтинський, М.О.Калмиков, С.М.Ясунік, Л.М.Лубенська. Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2011. – 268с.

 


2. Федорець О.О. Гідравліка та гідропневмопривод. Підручник. / О.О.Федорець. В.А.Федорець, В.Б.Струтинський, О.Ф.Саленко, О.М.Яхно, Ю.В.Єлісеєв, М.Н.Педченко. Кременчук, КДТУ, 2008. – 480 с.
3. Федорець В.О. Технічна гідромеханіка, гідравліка, та гідропневмопривод (підручник) / В.О.Федорець, О.О.Фецорець В.Б.Струтинський, О.М.Яхно, М.Н.Педченко, Ю.В.Єлісеєв. ЖТТІ, 1998. – 480 с.
4. Федорець В.О. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник. / В.О.Федорець, В.Б.Струтинський, М.Н.Педченко, М.А.Новік,Ю. В.Єлісєєв Київ: Вища школа, 1995. – 236 с.

Монографії:

1 Струтинський В.Б. Динамічні процеси в металорізальних верстатах: Монографія. / В.Б.Струтинський, В.М.Дрозденко. Київ.: Основа-Принт, 2010. – 440с. m1  m1m1m1
2 Струтинський В.Б. Стохастичні процеси у гідроприводах верстатів: монографія. / В.М. Тіхенко, В.Б.Струтинський. Одеса: Астропринт, 2009. – 456с. m2  m1m1m1
3 Струтинський В.Б. Технологія моделювання динамічних процесів та систем Монографія. / В.Б.Струтинський, Веселовська Н.Р. Вінниця: О.Власюк 2007. – 466 с. m3  m1   m1
4 Струтинський В.Б. Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів:  Монографія. / Струтинський В.Б., Колот О.В. – Краматорськ: ЗАТ “Тираж-51”, 2005. – 530 с. m4
5 Струтинський В.Б. Математичне моделювання металорізальних верстатів (монографія). / П.П.Мельничук, В.Б. Струтинський. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 570 с. m5
6 Калмиков М.О. Вібраційна обробка (Теорія й практика застосування):монографія. / М.О.Калмиков, В.Б.Струтинський. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 427с. m6  m1m1
7 Саленко О.Ф. Ефективне гідрорізання. Монографія. / О.Ф. Саленко, В.Б.Струтинський, М.В.Загірняк. – Кременчук: КДПУ, 2005. – 488 с.
8 Калмиков М.О. Інструмент для обробки деталей вільними абразивами: монографія. / М.О.Калмыков, В.Б.Струтинський, В.Б.Шумакова, Л.М.Лубенська.  Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2010. – 214с. m8

 

1 Струтинський В.Б. Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах: монографія. / Д.Ю.Федориненко, В.Б.Струтинський Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 464 с.: іл.. p1  m1 m1 m1
2 Струтинський В.Б.. Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем (монографія). / – Є.Ю.Сахно, В.Б.Струтинський. Чернігів: ЧДІЕУ, 2004. – 198 с. p2   
3 Струтинський В.Б. Совершенствование металлорежущего оборудования для тропиков и субтропиков (монографія) / В.А. Петренко, В.Б. Струтинський. – РИД КИСМ г. Кировоград, 1998. – 236 с.
4 Бочаров В.П. Расчет и проектирование устройств гидравлической струйной техники (монография с разделами учебно-методического характера) / В. П.Бочаров, В.Б.Струтинський, В. Н.Бадах, П. П.Таможний. – Киев: "Техника", 1987. - 187 с.

Має наукову школу: підготував 14 докторів і 19 кандидатів наук.

Доктори наук за останні 5 років:

1 Покінтелиця М.І. Наукові основи комплексної термофрикційної та механічної обробки деталей, які враховують коливання в технологічній системі верстата. 2013 р. 11  12
2 Федориненко Д.Ю. Наукові основи проектування прецизійних регульованих гідростатичних опор шпиндельних вузлів. 2013 р. 21   22
3 Кириченко А.М. Наукові основи створення мехатронних систем просторового переміщення шпинделя багатокоординатних верстатів. 2012 р. 31      32
4 Веселовська Н.Р. Наукові основи розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи обладнання 2011 р. 41       42
5 Тіхенко В.М. Наукові основи аналізу стохастичних процесів у верстатних гідроприводах із додатковими зворотними зв’язками. 2010 р. 51 52

1 Сахно Є.Ю. Теорія проектування системи зрівноваження шпиндельних вузлів токарних верстатів. 2007 р. 11  12
2 Колот О.В. Наукові основи підвищення ефективності системи приводів шляхом врахування стохастичності їх характеристик, 2006 р. 21   
3 Скляревський О.М. Підвищення ефективності гідравлічних слідкуючих приводів випробувального устаткування, 2004 р. 31      32
4 Мельничук П.П. Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь, 2002 р. 414243
5 Саленко О.Ф. Наукові основи високоефективного гідрорізання тонкостінних виробів з неметалевих композитів, 2002 р. 51 52
6 Ковальов В.Д. Основи теорії розрахунку та проектування гідравлічних опорних вузлів верстатного устаткування, 2001 р. 61 62
7 Петренко В.А. Теоретичні основи вдосконалення металорізального обладнання для тропіків і субтропіків, 1999 р. 71 72
8 Бурек Ян. Адаптивное регулирование процессов врезного шлифования валов, 1997 р. 8182
9 Гуржій А.М. Математичне моделювання стохастичних коливальних процесів металорізальних верстатів та їх оцінка по стохастичних критеріях, 1995 р.

Кандидати наук:

1 Симонюк В.П. Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульсної обробки деталей у вібробункері. Захист 2012 р. 11  12
2 Дрозденко В.М. Підвищення параметрів динамічної точності верстатів токарної групи із перемішуваним шпиндельним вузлом. Захист 2012 р. 21   22   23
3 Кропівна А.В. Поліпшення віброакустичних характеристик системи "напрямні труби – шпиндельний барабан" багатошпиндельних пруткових автоматів. Захист 2006 р. 31      32  33
4 Самі (Мох’д Амін) Мох’д Іхміш. Підвищення статичної та динамічної точності просторових механізмів паралельної кінематики із сферичними опорами. Захист 2005 р. 41       42
5 Дем’яненко С.К. Розробка методології конструювання гіростатично-гідродинамічних шпиндельних опор металорізальних верстатів з підвищеними показниками жорсткості, 2002 р. 51 52 53

1. Лопаткіна Н.М. Технологічне забезпечення якості виготовлення трамвайних вісей. Захист 2002 р.
2. Джаалун Алі. Вдосконалення параметрів та математичне моделювання віброакустичних характеристик верстатів. Захист 2001 р.
3. Кравець О.М. Визначення параметрів динамічної якості токарних верстатів на основі імітаційного стохастичного навантаження. Захист 2001 р.
4. Власов В.М. Дослідження розробок високоефективного обладнання для комплексної електроімпульсійної та механічної обробки зовнішніх циліндричних поверхонь. Захист 1997 р.
5. Троян І.О. Вдосконалення кінематичних та динамічних характеристик механізмів подачі заготовок токарних автоматів. Захист 1996 р.
6. Даниленко О.В Способи формоутвореньня та верстатне обладнання для обробки полігональних поверхонь з криволінійними ділянками. Захист 1996 р.
7. Фам Тхань Там. Совершенствование токарно-револьверного станка путем снижения динамических нагрузок на шпиндельный узел, 1994 р.
8. Саленко О.Ф. Підвищення точності гідрофікованих приводів подач верстатів з ЧПУ. Захист 1994 р.
9. Эрнани Фернандеш Мануэл. Исследование технологического процесса вибротермической обработки деталей из литейных сплавов алюминия. Захист 1994 р.
10. Солонин Р.И. Разработка шаговых гидроприводов систем управления механизацией крыла современных транспортных самолетов. Захист 1991 р.
11. Гейчук В.Н. Многофункциональные гидравлические струйные устройства гидроприводов станков. Захист 1990 р.
12. Коновалов В.М. Разработка и расчет струйного дефлекторного элемента для управления гидроприводами воздушных судов. Захист 1986 р.
13. Бадах В.М. Особенности гидродинамики проточной части гидравлических струйных усилителей и их влияние на выходные характеристики. Захист 1984 р.
14. Мохаммед С.А. Ельжарадат. Підвищення показників динамічної якості приводу головного руху верстата із обертовим гідроприводом затиску, 2005 р.

Наукове визнання:    

Професор з 1994 р., заслужений діяч науки і техніки України з 2002 р.
Є членом 2-х секцій комітету по державним преміям в галузі науки і техніки та для молодих вчених.
Є членом 3-х спеціалізованих вчених рад.
Віце-президент асоціації промислової гідравліки та пневматики.
Віце-президент спілки інженерів-механіків НТУУ «КПІ»


Заслужений діяч науки і техніки України проф. Струтинський В.Б. 2002р.

Струтинський В.Б. — лауреат фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge». 2012р.

Телефон: (044) 454-94-61

Електронна пошта:   •Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду•

 

 

 

 

Розсилки

Нова інформація

Конференція
04.03.2019 | 
Міністерство освіти і науки України Міністерство економічного розвитку та торгівлі України Науково-дослідний... Read more...
вітання
01.02.2019 | 
Шановні наші випускники – магістри 2019 року! Колектив кафедри Конструювання верстатів... Read more...
Гуртки
14.01.2019 | 
Гуртки на кафедрі 1. Науковий гурток «Верстат» Науковий керівник ... Read more...
Захист
13.11.2018 | 
Захист магістерських дисертацій на кафедрі конструювання верстатів та машин гр. МВ... Read more...
Екскурсія
03.10.2018 | 
Унікальна пропозиція тільки для студенток КПІ! Запрошуємо тебе... Read more...
Joomla! Україна

Відвідування сайту


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні94
mod_vvisit_counterВчора1190
mod_vvisit_counterЦього тижня3692
mod_vvisit_counterМинулого тижня9224
mod_vvisit_counterЦього місяця28650
mod_vvisit_counterМинулого місяця35167
mod_vvisit_counterВсього883230

На сайті (за останні 20 хв.): 15
Ваш IP: 34.204.191.31
Зараз: 2019-10-24 02:28

Heidenhain

  • •Банер•