1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
шаблоны joomla 2.5 здесь

Кузнєцов Юрій Миколайович

Кузнєцов Юрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор
Заслужений винахідник УРСР
Заслужений працівник народної освіти України
Заслужений викладач КПІ
Doctor honoris Causa ТУ-Габрово (Болгарія)

Тричі Стипендіат Президента України (2011-2013 рр., 2014-2016 рр., 2017-2019 рр.) 

Особиста сторінка: intellect.kvm.kpi.ua/profile/kym9

Викладає дисципліни:

• Технологічне обладнання з паралельною кінематикою 
• Патентознавство та авторське право

    Народився 24 червня 1940 року в м. Херсон (Україна). Працює на кафедрі з 1962 р., де пройшов трудовий шлях від асистента до професора.

Підготував і викладав дисципліни:
(спеціальність "Металорізальні верстати та системи")

• Експлуатація верстатів
• Художнє конструювання верстатів
• Ергономіка машин
• Верстати – автомати (ВМЕІ – Габрово, Болгарія)
• Верстати – автомати та автоматичні лінії
• Технологія обробки деталей на верстатах з програмним керуванням (ВМЕІ – Габрово, Болгарія)
• Кінематика металорізальних верстатів
• Проектування механізмів верстатів – автоматів
• Верстати з ЧПК і верстатні комплекси
• Цільові механізми верстатів – автоматів і верстатів з ЧПК (ТНТУ ім. І.Пулюя)
• Прогнозування верстатобудування (ТНТУ ім. І.Пулюя)
• Конструювання верстатів та машин
• Основи автоматизації виробничих процесів
• Технологічне обладнання з паралельною кінематикою
• Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та біотехнічного виробництв (для біоінженерів)

(спеціальність "Інтелектуальна власність")
• Основи наукових досліджень і технічної творчості
• Теорія технічних систем (ТНТУ ім. І.Пулюя)
• Інтелектуальна власність ( ТНЕУ, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, ВІЕМ, ТНТУ ім. І.Пулюя)
• Теорія і практика технічної творчості
• Теорія розв’язання творчих задач (ХНТУ)
• Патентознавство та авторське право (для магістрів)
• Основи (методологія) наукових досліджень (для магістрів)
• Креатологія та інноватики (для аспірантів)
• Державне регулювання у сфері інтелектуальної власності (для біоінженерів)
• Стандартизація і сертифікація фармацевтичних та біотехнічних виробництв (для біоінженерів)

Сходинки наукового шляху:

1969 Захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження і розробка цангових затискних і подавальних патронів токарних автоматів" (м. Київ, КПІ) 
1984 Захистив докторську дисертацію на тему "Синтез затискних механізмів пруткових автоматів" (м. Москва, МВТУ ім. М.Е. Баумана)
1985 – 1987 Виконуючий обов’язки професора кафедри "Металорізальні верстати і обладнання ГВС" КПІ 
1987 Присвоєне звання професора кафедри "Металорізальні верстати і обладнання ГВС" КПІ 

     По теперішній час професор кафедри конструювання верстатів та машин.

Наукові інтереси: один з провідних фахівців в галузі верстатобудування – створення верстатів і верстатних комплексів нового покоління на модульному принципі; методологія науково-технічної творчості та інтелектуальної власності.

The achievements of the scientific school of Professor Yuri Kuznetsov in the machine tool industry
(завантажити презентацію)

 Напрями науково-технічної діяльності:

 

- теоретичні основи проектування і розрахунку високоточних, самоналагоджувальних, широкодіапазонних, швидкопереналагоджувальних, високошвидкісних, багатофункціональних затискних механізмів токарних, свердлильних і фрезерних верстатів;
- створення та дослідження одношпиндельних і багатошпиндельних токарних автоматів і верстатів з ЧПК;
- створення і дослідження верстатів для діамантового та інструментального виробництв;
- створення і дослідження пристроїв для обробки полігональних поверхонь;
- теоретичні основи проектування та компонування верстатів нового покоління, в тому числі з механізмами паралельної структури;
- розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій при багатосерійному виготовленні затискних і подавальних цанг з литих і штампованих заготовок;
- створення і дослідження багатоцільових токарних і свердлильно-фрезерних верстатів каркасних компоновок з комп’ютерним керуванням, в тому числі з механізмами паралельної структури.

Творчі досягнення:
     Розробив спеціальний диференційно-морфологічний метод пошуку і синтезу нових технічних рішень затискних механізмів на рівні винаходів.
     Запропонував концепцію створення верстатів нового покоління, у тому числі з паралельною кінематикою, яка передбачає:
- генетико-морфологічний підхід до еволюції та синтезу складних механічних і електромеханічних систем;
- модульний принцип проектування та виготовлення;
- використання каркасних і оболонкових несучих систем;
- використання інтелектуальних комп’ютерних систем.
     Щодо освітянської діяльності розробив і впровадив концепцію та новий методологічний підхід при підготовці молодої генерації фахівців у ВНЗ, де сформулював ідею підвищення творчої активності молоді, що передбачає нерозривний ланцюг знань та умінь, пов’язаних із створенням, дослідженням, охороною, захистом і комерційною реалізацією об’єктів права інтелектуальної власності. Концепція передбачає креативний підхід і винахідництво в інноваційній діяльності, що вимагає перегляду навчальних програм і впровадження таких нових дисциплін, як «Креатологія та інноватика», «Прогнозування розвитку технічних систем», «Основи теорії еволюції складних антропогенних систем».

Автор: близько 950 наукових праць, сере них більше 300 винаходів, 2 стандарти СРСР, 65 книг (монографії, довідники, підручники, навчальні посібники, огляди).
Автор першого в СРСР напівавтомата для обточування алмазів мод. ПОА-1К, який був впроваджений на діамантових фабриках з подальшою його модернізацією.

Основні публікації:

Монографії і довідники:

1. Орликов М. Л., Кузнецов Ю. Н. Проектирование зажимных механизмов автоматизированных станков. М.: Машиностроение, 1977. - 142 с.
2. Кузнецов Ю. Н., Кухарец А. В. Новые зажимные механизмы станков-автоматов. - К.: Техніка, 1979. - 151 с.
3. Станочные приспособления: Справочник, т.2, р.6.2. Б. Н. Вардашкина, В. В. Данилевского. — М.: Машиностроение, 1984.
4. Самонастраивающиеся зажимные механизмы: Справочник (Ю. Н. Кузнецов, А. А. Вачев, С. П. Сяров, А. Й. Цървенков; под ред. Ю. Н. Кузнецова.- К.:"Тэхника"; София: Гос. изд-во «Техника», 1988. - 221 с.
5. Самоцентриращи патронници и цангови затягащи механизми: Справочник (Ю. Н. Кузнецов, А. Й. Цървенков, А. А. Вачев, С. П. Сяров; под ред. А. Й. Цървенкова. — София, «Техника», 1989. - 212 с.

6. Кузнецов Ю. Н., Срибный Л. Н. Повышение эффективности токарных автоматов.- К.: Техніка, 1989. - 168 с.
7. Кузнецов Ю. Н., Крыжановский В. А. Агрегатно-модульное техническое оборудование нового поколения. — К. — Кировоград: ООО «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2001. — 258с.
8. Данильченко Ю. М., Кузнєцов Ю. М. Прецизийні шпиндельні вузли на опорах кочення (теорія і практика). — Тернопіль — Київ, Економічна думка, 2003. — 344с.
9. Кузнєцов Ю. М. Дипломне проектування з інтелектуальної власності. — К.: ТОВ «ГНОЗІС», 2007. −364с.
10. Кузнєцов Ю. М., Самойленко О. В. Обробка полігональних поверхонь: теорія і практика. — К.: ТОВ «ГНОЗІС», 2008. — 193с.
11. Кузнєцов Ю. М., Чікін С. В., Мачуга Р.І. Відрізання прутків і труб: теорія і практика; під. ред. Ю. М. Кузнєцова. — К.: — ТОВ «ГНОЗІС», 2008. — 333с
12. Кузнєцов Ю. М., Дмитрієв Д. А., Диневич Г. Ю. Компоновка верстатів з механізмами паралельної структури /під. ред. Ю. М. Кузнєцова. — Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2009. — 456с.(укр.), 2010.-471с.(рос.)
13. Кузнецов Ю. Н., Волошин В. Н., Неделчева П. М., Эль-Дахаби Ф. В. Зажимные механизмы для высокоскростной и прецизионной обработки резанием. В двух частях. под. ред. Ю. Н. Кузнецова, — К.: ООО «ЗМОК» — ООО «Гнозис». ч.1, 2009. — 270с., ч.2, 2010. – 466с.
14. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Неделчева П.М., Эль-Дахаби Ф.В. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием: Монография. / Под ред. Ю.Н. Кузнецова. – Габрово. Ун. изд-во «Васил Априлов», 2010. – 724с.
15. Кузнєцов Ю.М., Луців І. В., Шевченко О.В., Волошин В.Н. Технологічне оснащення для високоефективної обробки на токарних верстатах / під ред. Ю.М. Кузнєцова . – К. – Тернопіль; Терно-граф, 2011. - 692с.
16. Кузнецов Ю.Н., Волошин В.Н., Фиранский В.Б., Гуменюк О.А. Инструментальные зажимные патроны: Монография. Под ред. Ю.Н.Кузнецова - К. ООО "ГНОЗИС", 2012. -286 с.
17. Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Ж.А. Герра, Хамуйела Т.О. Морфологический синтез станков и их механизмов: Монография. Под ред. Ю.Н.Кузнецова -К.: ООО "Гнозис", 2012 - 416 с. (рус.), 2014 – 441с. (португ).
18. Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Ж.А.Герра, Хамуйела Т.О. Цанговые патроны двойного зажима: теория и практика. Под ред. Ю.Н.Кузнецова - К.: ООО "Гнозис", 2013 - 400 с.
19. Кузнецов Ю.Н., Драчев Д.И., Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н. Технологическая оснастка для высокоэффективной обработки на токарных станках. Монография. ТНТ, Старый Оскол, Россия, 2014 – 480с.

Підручники:

1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. т.2 Расчет и конструирование узлов и элементов станков, гл.7; Под общ.ред. А. С. Проникова.-М: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана: Машиностроение, 1995. - 320 с.
2. Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право. — К.: ТОВ «Кондор», 2005. −428 с., 2009. – 446с. (укр. і рос.).
3. Кузнецов Ю.Н., Новоселов Ю.К., Луцив Н.В. Теория технических систем. Учебник. – Севастополь: СевНТУ, 2010. – 242 с.(рос.), 2011. – 246с. (укр..), 2012. – 246с.(англ.)

Навчальні посібники:

1. Иванов Г. И., Найдёнов А. П., Кузнецов Ю. Н. Програмно управление на металорежещи машини и автоматизирани комплекси. — Габрово, ВМЕИ, 1988—348с.
2. Кузнецов Ю. Н., Иванов Г. И. Пресмятане и конструироване на металорежещи машини с цифрово программно управление. КПИ-Киев-Габрово, ВМЕИ, 1988—348с.
3. Кузнецов Ю. Н. Станки с ЧПУ. — К.: Вища школа, 1991. — 278с.
4. Кузнецов Ю. Н. Использование эвристических приемов в работе конструктора станочной оснастке. — М.: УТПМ, 1992. — 86с.
5. Кузнєцов Ю. М., Луців І. В., Дубиняк С. А. Теорія технічних систем: під заг. ред. Кузнєцова Ю. М. — К.: — Тернопіль, 1998. — 320с.

6. Кузнецов Ю. Н. Станки с ЧПУ и станочные комплексы. — К. — Тернополь: ООО «ЗМОК», 1999. — 344с. (рос.), 2001. – 298с. (укр.)
7. Кузнецов Ю. Н. Целевые механизмы станков-автоматов и станков с ЧПУ. — К. — Тернополь: ООО «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2001.- 354с., 2002.-354с.(укр.)
8. Кузнєцов Ю. М. Верстати-автомати та автоматичні лінії. — К.: ТОВ «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 1999.-204с.(рос.), 2001. — 198с. (укр.)
9. Агрегатно-модульне технологічне обладнання: В 3-х частинах. Під ред. Ю. М. Кузнєцова /автор Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Кіріченко А. М. та інші. Кіровоград, 2003. — ч.1 — 422с. — ч.2 — 286с. — ч.3 — 507с.
10. Кузнєцов Ю. М. Теорія розв’язання творчих задач. — К.: — ТОВ «ЗМОК» — ПП «ГНОЗИС», 2003. — 294с.
11. Гарькавий А. Д., Середа Л. П., Кузнєцов Ю. М. Інтелектуальна власність в аграрному виробництві. — Вінниця, ВДАУ, 2004. — 210с.
12. Кузнєцов Ю. М., Косенюк Г. В. Промислові зразки: охорона та оформлення: Під ред. Ю. М. Кузнєцова. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. — 140с.
13. Кузнєцов Ю. М., Скляров Р. А. Прогнозування розвитку технічних систем: Під ред. Ю. М. Кузнєцова. — ТОВ «ЗПОК» — ПП «ГНОЗИС», 2004. — 323с.
14. Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Валявський І. А., Скляров Р. А. Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Під ред. Ю. М. Кузнєцова. — Кіровоград, 2004. — 449с.
15. Контрольно-вимірювальні системи технологічного обладнання. Під ред. Ю. М. Кузнєцова /автори Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Бабич В. М. Кириченко А. М. .- Кіровоград, КНТУ, 2005. — 500 с.
16. Кузнєцов Ю. М., Ромашко А. С., Гуменюк О. А. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав. / За ред. Ю. М. Кузнєцова. — ТОВ «ЗМОК» — ПП «ГНОЗІС», 2006. — 253с.
17. Кузнєцов Ю. М., Данильченко М. Г., Косенюк Г. В., Данильченко Ю. М., Ромашко А. С. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарі та послуг. /За заг. ред. Ю. М. Кузнєцова. — Черкаси: — ЧНУ ім. Б. Хмельницького. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 420с.
18. Кузнєцов Ю. М., Косенюк Г. В., Данильченко М. Г. Інтелектуальна власність: За заг. ред. Ю. М. Кузнєцова. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 420с.
19. Кузнєцов Ю.М., Литвин О.В. Практикум з дисципліни «Основи технічної творчості». / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: ТОВ «ЗМОК» - ТОВ «ГНОЗІС», 2010. – 160с.
20. Кузнєцов Ю.М., Самойленко О.В. Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право». / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: ТОВ «ЗМОК» - ТОВ «ГНОЗІС», 2010. – 232с.
21. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б..І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління. /Під загальною редакцією проф. Ю.М.Кузнєцова. -Луцьк, 2012. -425 с.
22. Кузнєцов Ю.М., Шибецький В.Ю. Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та биотехнологічного виробництв: Навч. пос. /Під заг. ред. Ю.М.Кузнєцова. -К.: ГНОЗІС, 2012. -335 с.

23. Кузнєцов Ю.М., Мікульонок І.О., Самойленко О.В.  Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право» / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.-317

24. Кузнєцов Ю. М.  Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління : навч. посіб. для студентів машинобуд. спец. ВНЗ / Ю. М. Кузнєцов, Б. І. Придальний ; за заг. ред. проф. Ю. М. Кузнєцова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 425 с.

 

Засновник трьох наукових шкіл:
    перша - створення верстатів-автоматів, верстатів з ЧПК та верстатних комплексів на модульному принципі;
    друга – створення нових затискних механізмів і пристроїв автоматичного маніпулювання різними об’єктами (заготовками, інструментами, робочими органами);
    третя – методологія науково-технічної творчості і креативний підхід в створенні об’єктів інтелектуальної власності.

     Для України, Росії, Узбекистану, Болгарії, В'єтнаму, Йорданії і Лівану підготував 8 докторів, професорів і 42 кандидатів технічних наук, серед них: проф., д.т.н. Кальченко В.І. – завідувач кафедри «Металорізальні верстати» Чернігівського державного технологічного університету; проф., д.т.н. Крижанівський В.А. - завідувач кафедри «Металорізальні верстати і системи» Кіровоградського національного технічного університету; проф. Вачев А.А. – проректор з наукової роботи Технічного університету – Софія, Пловдівської філії (Болгарія); проф., д.т.н. Ю.М. Данильченко – завідувач кафедри «Прикладна механіка і логістика» Національного технічного університету КПІ; проф., д.т.н. Д.O. Дмитрієв – доцент кафедри «Конструювання машин» Херсонського національного технічного університету; проф., д.т.н. Нагорняк С.Г. – декан факультету переробки харчових продуктів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя; д.т.н. В.І. Сидорко – директор державного підприємства «Алкон» ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України; д.т.н., проф. І.В.Луців – завідувач кафедри верстатно-інструментального виробництва Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя; к.т.н. Судьїн Ю.О. – колишній начальник відділу обробки різанням ВНІПП (м. Москва); к.т.н. Барсук В.І. – колишній головний конструктор ГПЗ-20 (м. Курськ); доц., к.т.н. Скляров Р.А. – заст. зав. кафедри «Комп’ютерне проектування верстатів та машин» ТДТУ ім. І. Пулюя; доц., к.т.н. Редько Р.Г. – завідувач кафедри «Металорізальні верстати» Луцького національного технічного університету; доц., к.т.н. Неделчева П.М. – декан факультету машинобудування та приладобудування Технічного університету – Габрово (Болгарія); доц.., к.т.н. В.Н. Волошин – заст. директора технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя та ін.

 

УВАГА!!! 

Досягнення наукової школи проф. Кузнєцова Ю.М.

Докторант нашої кафедри херсонець д.т.н. Дмитрієв Д.А. отримав грант Президента України в області компоновки верстатів і технологічного обладнання нового покоління.

Детальніше

Наукове визнання:    

     У 1995 р. був обраний Академіком АН вищої школи України, а в 2002 р. – 2007 р. її віце-президентом (зараз академік-секретар загально технічного відділення); «Заслужений винахідник УРСР» (1991 р.), «Заслужений працівник народної освіти України» (1998 р.), «Заслужений викладач КПІ» (1998 р.), «Doktor Honoris Causa ТУ – Габрово” (2003 р.); лауреат стипендії Президента України (2011-2013 рр., 2014-2016 рр. 2017-2019 рр.)
     Був членом Комітету з державних премій в області науки і техніки, членом експертної ради ВАК України, є членом Ради громадськості при ВАКу України, науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з інженерної механіки, є членом спеціалізованих вчених Рад по захистах докторських і кандидатських дисертацій, голова експертно-консультаційної комісії з питань інтелектуальної власності при департаменті науки та інноватики НТУУ "КПІ".

 

Телефони:  роб. (044) 454-99-99 дом. (044) 457-53-77 моб. 050-50-17-315

Електронна пошта:   •Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду•

 

 

 

Розсилки

Нова інформація

Конференція
04.03.2019 | 
Міністерство освіти і науки України Міністерство економічного розвитку та торгівлі України Науково-дослідний... Read more...
вітання
01.02.2019 | 
Шановні наші випускники – магістри 2019 року! Колектив кафедри Конструювання верстатів... Read more...
Гуртки
14.01.2019 | 
Гуртки на кафедрі 1. Науковий гурток «Верстат» Науковий керівник ... Read more...
Захист
13.11.2018 | 
Захист магістерських дисертацій на кафедрі конструювання верстатів та машин гр. МВ... Read more...
Екскурсія
03.10.2018 | 
Унікальна пропозиція тільки для студенток КПІ! Запрошуємо тебе... Read more...
Joomla! Україна

Відвідування сайту


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні786
mod_vvisit_counterВчора1071
mod_vvisit_counterЦього тижня786
mod_vvisit_counterМинулого тижня7922
mod_vvisit_counterЦього місяця16504
mod_vvisit_counterМинулого місяця46192
mod_vvisit_counterВсього837180

На сайті (за останні 20 хв.): 19
Ваш IP: 3.227.233.55
Зараз: 2019-09-15 19:35

Heidenhain

  • •Банер•